M E D O B Č I N S K A   Z V E Z A   Z A   M A L I   N O G O M E T

S L O V E N S K E   K O N J I C E

Ulica Borisa Vinterja 7

3210 Slovenske Konjice

 

D.št: 43856390

DBS S156 1964 0500 8260 619

 

            +386(0)41 325 997                                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                

                                                                  

 

Ustanovitev:

29.februar 2008

 

Predsednik:

Božidar Kolar

Izvršni odbor

Gregor Ercek

Alojz Kline

Božidar Kolar

Gregor Korošec

Boris Mernik

Stanko Mlakar

Zdenko Plankl

Darko Dimc

Tomaž Slatinek

Damjan Škrinjar

Stane Zule

 

Nadzorni odbor

Jelka Brglez - predsednica

Srečko Mernik

Vojko Kočnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinska Komisija

Darko Krajnc - predsednik

Boris Obrul

Dani Podpečan

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Stalne komisije pod okriljem IO:

 

Vodja tekmovanja, registracije in disciplinski prekrški:

Stane Zule

 

Komisija za predpise, prošnje in pritožbe

Srečko Mernik - predsednik

Zdenko Plankl

Darko Dimc

 

Sodniška komisija:

Gregor Korošec - predsednik

Božidar Kolar

Stane Zule

 

Trenerska komisija:

Boris Mernik - predsednik

Aleš Bogatin

Stane Zule

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

Zgodovina

 

 

(Med)občinske lige v malem nogometu vstopajo v 44 leto rednega tekmovanja po ligaškem sistemu. V letošnji tekmovalni sezoni  tekmuje v treh kakovostnih nivojih 35 ekip v članski ter 10 ekip v veteranski konkurenci.
 
Po dosedaj zbranih podatkih je bila prva tekma v malem nogometu odigrana v Ločah med Ločami in Dražo vasjo 3 : 5  avgusta 1963. Prvi turnir v malem nogometu, o katerem je ohranjen zapis je bil odigran 11. avgusta 1968, ko je Občinska zveza za telesno kulturo, skupaj z mladinskim aktivom Loče priredila v počastitev krajevnega praznika malonogometni turnir v Ločah, na katerem je sodelovalo 7 ekip, v finalu pa je NK Dravinja premagala Zbelovo z izidom 2 : 1.
 
Zanimivo je, da že od šolskega leta 1968/69 poteka tekmovanje petih centralnih šolskih ekip v malem nogometu in je po dosedaj znanih podatkih to tekmovanje najstarejše v Sloveniji.
 
V Slovenskih Konjicah je bil mali nogomet predstavljen širšemu krogu športnega občinstva na IV. Usnjariadi, 20. maja 1972 na dveh začrtanih travnatih igriščih na stadionu.
 
Prekretnico v razvoju te športne panoge na Konjiškem pomeni občni zbor TD Partizan Loče 23. oktobra 1973, ko so mladi, željni igranja, dali pobudo za ustanovitev Loške lige v malem nogometu. Novoizvoljeni predsednik TD Partizan Loče Albin Borko je uspešno realiziral željo mladine in meseca aprila naslednje leto je startala Loška liga. V prvem letu tekmovanja je sodelovalo sedem ekip iz vzhodnega dela občine: Loče, Zbelovo, Jernej, Zgornje Laže, Žiče in dve ekipi iz Draže vasi, kot osma pa se je vključila v tekmovanje ekipa Lipoglava. Tekmovanje je potekalo po dvokrožnem ligaškem sistemu pomlad - jesen, prvak pa je postala ekipa Zgornje Laže.
 
V novi tekmovalni sezoni 1975 je sodelovalo deset ekip, Od ekip iz predhodne tekmovalne sezone ni tekmovala druga ekipa Draže vasi, vključile pa so se dve ekipi iz Tepanja ter osnovnošolska ekipa ŠŠD Ljubo Šercer iz Loč. Prvak je ponovno postala ekipa Zgornje Laže.
 
Zadnje, tretje tekmovanje v Loški ligi je potekalo po enokrožnem sistemu spomladi 1976. Sodelovalo je devet ekip - iz pretekle sezone vsled spora z vodstvom tekmovanja o pravici nastopa posameznih igralcev ni nastopila ekipa Draže vasi. Prvak je postala ekipa Tepanje I.
 
Velik pritisk ekip iz ostalih delov občine Slovenske Konjice, ki niso bile vključene v ligo, je vzrok, da je v novi tekmovalni sezoni 1976/77 prevzela organizacijo tekmovanja Zveza telesno kulturnih organizacij, ki je vodenje lige zaupala NK Dravinji, ki jo je vodil znani športni delavec Bojan Vončina. Izvršni odbor NK Dravinja je imenoval tričlansko tekmovalno komisijo, na čelu katere je bil Ivan Kodrič. Na osnovi predloga o načinu tekmovanja, pregledanih igrišč in vsklajevanju osnovnih mer za igrišča se je v tekmovanje vključilo 12 ekip: Konjice I, Konjice II, Tepanje, Draža vas, Žiče, Konjiška vas, Loče, Zbelovo, Jernej, Zeče, Zreče in Vitanje. S strani Zveze telesno kulturnih organizacij so bila izdelana Pravila občinske lige v malem nogometu, prirejen tečaj za nogometne sodnike, za registracijo igralcev pa so bile uporabljene članske izkaznice Zveze telesno kulturnih organizacij Slovenije.Prvo mesto je osvojila ekipa Tepanja.
 
Tekmovanje v naslednji tekmovalni sezoni 1977/78 je vodila Zveze telesnokulturnih organizacij. Uvrstitev V. selekcije Uniorja v SNL je pogojevalo tudi ustanovitev Območne nogometne zveze Slovenske Konjice 21. aprila 1978, ki je vodila vso selekcijsko tekmovalno dejavnost za področje občin Slovenske Konjice, Šentjur in Šmarje pri Jelšah, tri leta pa tudi občinsko  malonogometno tekmovanje.
 
Neustrezna in neživljenska pravila, ki so veljala za nastope članskih selekcijskih ekip v slovenski nogometni ligi (negiranje nogometnega kluba kot osnovne organizacije, dovoljen nastop le trem igralcem nad 24 let, prepoved nastopa igralcem nad 30 let, neustrezen tekmovalni sistem, ki je dovoljeval v začetni fazi nastopanje le 12 umetno ustvarjenim ekipam v tekmovalnem sistemu, vsi ostali so tekmovali v rekreacijskih ligah ). so povzročila velik osip starejših in mlajših igralcev, ki se po končani mladinski dobi niso uvrstili v člansko ekipo, pa se je že v naslednji tekmovalni sezoni 1977/78 povečalo število ekip malega nogometa v občinskih ligah iz 12 na 24.

 

Nadaljni korak v razvoju malega nogometa pomeni ustanovitev Občinske nogometne zveze 25. marca 1981, ki je prevzela organizacijsko vodenje občinskih lig v malem nogometu. Ločitev malega nogometa od velikega je bil očitno korak v polno, saj je bilo število ekip v nenehnem porastu, svoj višek pa je doživelo v tekmovalni sezoni 1992/93, ko je tekmovalo kar 58 ekip, štiri ekipe, Orkan, Oplotnica, Satler Draža vas so uspešno tekmovale v slovenskih ligah malega nogometa , Galero v MNZ Celje, Orkan pa je postal standarden prvoligaš in finalist pokala Slovenije.

 
Občinsko nogometno zvezo so vodili:
1981 - 1985  Ivan Kodrič
1985 - 1992  Marjan Grossman
1992 - 1998  Danijel Oplotnik,
ki je po ukinitvi zveze in izbrisu iz registra društev 26. marca 1998, vodil Območne lige v malem nogometu, z istim sestavom še celih deset let, vse do ustanovitve Medobčinske zveze za mali nogomet Slovenske Konjice dne 29. februarja 2008.
 
Zvezo vodi 11 - članski  izvršni odbor, že tretji mandat je predsednik - zakoniti zastopnik zveze Darko Kolar. 

 

 

 

ZidSlavnih

 

SEZONA    ABSOLUTNO POKAL  SUPERPOKAL  VETERANI       SEZONA     
           
1974     ZGORNJE LAŽE       
1975   ZGORNJE LAŽE       
1976   TEPANJE I       
1976-1977   TEPANJE       
1977-1978   ZEČE       
1978-1979   TEPANJE       
1979-1980   VITANJE I       
1980-1981   VITANJE I       
1981-1982   DRAŽA VAS       
1982-1983   DRAŽA VAS       
1983-1984   ZREČE       
1984-1985   VITANJE I       
1985-1986   VITANJE I       
1986-1987   DRAŽA VAS       
1987-1988   VITANJE I       
1988-1989   VITANJE I      
1989-1990   DOBRAVA       
1990-1991   LOČE       
1991-1992   VITANJE I      KONJICE    1991-1992
1992-1993   DRAŽA VAS I      KONJICE    1992-1993
1993-1994   VITANJE I      KONJICE    1993-1994
1994-1995   ECOTIP ORKAN      TATENBACH    1994-1995
1995-1996   VITANJE I      KONJICE    1995-1996
1996-1997   DSV IKTUS      LOČE    1996-1997
1997-1998   LJUBNICA      STRANICE    1997-1998
1998-1999   LJUBNICA      KONJICE    1998-1999
1999-2000   LJUBNICA      WRAVOR STRANICE    1999-2000
2000-2001   LJUBNICA      GOSTILNA KUZMAN    2000-2001
2001-2002   KRAČUN LOČE      NIRVANA    2001-2002
2002-2003   KRAČUN LOČE      NIRVANA    2002-2003
2003-2004   VITANJE I WEITENSTEIN      PETROL    2003-2004
2004-2005   VITANJE I WEITENSTEIN      PETROL    2004-2005
2005-2006   LOČE AVTO KUK     LOČE    2005-2006
2006-2007   VITANJE I MOTO BAR      LOČE    2006-2007
2007-2008   UDARNIK KEBELJ  VITANJE MIZARSTVO LES  VITANJE MIZARSTVO LES  LOŠKI HRAM ŠUBI    2007-2008
2008-2009   KEBELJ GOSTILNA POZNE      OKNA IN VRATA SATLER  OKNA IN VRATA SATLER  LOŠKI HARM ŠUBI    2008-2009
2009-2010   TALCI  VITANJE MOTO BAR SEPI  VITANJE MOTO BAR SEPI  SIRENA GOSTILNA KUZMAN    2009-2010
2010-2011   SEPI VOMJA VITANJE  SEPI VOMJA VITANJE  SEPI VOMJA VITANJE  PETROL SLOV. KONJICE    2010-2011
2011-2012   SEPI VOMJA VITANJE  STROJEGRADNJA MARGUČ  SEPI VOMJA VITANJE  LOŠKI HARM ŠUBI    2011-2012
2012-2013   SEPI VOMJA VITANJE  SPORT BILLY  SPORT BILLY  FUŽINAR VITANJE    2012-2013
2013-2014   SPORT BILLY  SPORT BILLY SPORT BILLY  FUŽINAR VITANJE    2013-2014
2014-2015   SPORT BILLY  TORCIDA KROVSTVO BOROVNIK    TORCIDA KROVSTVO BOROVNIK  FUŽINAR VITANJE    2014-2015
2015-2016   SPORT BILLY  SPORT BILLY  KOJOTI                   FUŽINAR VITANJE    2015-2016
SEZONA    ABSOLUTNO   POKAL  SUPERPOKAL  VETERANI       SEZONA     
           
           
           
           
           

 

Dokumenti

                                                                                 

                                                                        

STATUT MZMN Slovenske Konjice

 

Tekmovalni pravilnik

 

Tekmovalni pravilnik pokalnega tekmovanja

 

Tekmovalni pravilnik zimske lige

 

Disciplinski pravilnik

 

Pravilnik o priznanjih

 

 

 

 

 

 

ZidSlavnih

 

 

SEZONA    ABSOLUTNO POKAL  SUPERPOKAL  VETERANI       SEZONA     
           
1974     ZGORNJE LAŽE       
1975   ZGORNJE LAŽE       
1976   TEPANJE I       
1976-1977   TEPANJE       
1977-1978   ZEČE       
1978-1979   TEPANJE       
1979-1980   VITANJE I       
1980-1981   VITANJE I       
1981-1982   DRAŽA VAS       
1982-1983   DRAŽA VAS       
1983-1984   ZREČE       
1984-1985   VITANJE I       
1985-1986   VITANJE I       
1986-1987   DRAŽA VAS       
1987-1988   VITANJE I       
1988-1989   VITANJE I      
1989-1990   DOBRAVA       
1990-1991   LOČE       
1991-1992   VITANJE I      KONJICE    1991-1992
1992-1993   DRAŽA VAS I      KONJICE    1992-1993
1993-1994   VITANJE I      KONJICE    1993-1994
1994-1995   ECOTIP ORKAN      TATENBACH    1994-1995
1995-1996   VITANJE I      KONJICE    1995-1996
1996-1997   DSV IKTUS      LOČE    1996-1997
1997-1998   LJUBNICA      STRANICE    1997-1998
1998-1999   LJUBNICA      KONJICE    1998-1999
1999-2000   LJUBNICA      WRAVOR STRANICE    1999-2000
2000-2001   LJUBNICA      GOSTILNA KUZMAN    2000-2001
2001-2002   KRAČUN LOČE      NIRVANA    2001-2002
2002-2003   KRAČUN LOČE      NIRVANA    2002-2003
2003-2004   VITANJE I WEITENSTEIN      PETROL    2003-2004
2004-2005   VITANJE I WEITENSTEIN      PETROL    2004-2005
2005-2006   LOČE AVTO KUK     LOČE    2005-2006
2006-2007   VITANJE I MOTO BAR      LOČE    2006-2007
2007-2008   UDARNIK KEBELJ  VITANJE MIZARSTVO LES  VITANJE MIZARSTVO LES  LOŠKI HRAM ŠUBI    2007-2008
2008-2009   KEBELJ GOSTILNA POZNE      OKNA IN VRATA SATLER  OKNA IN VRATA SATLER  LOŠKI HARM ŠUBI    2008-2009
2009-2010   TALCI  VITANJE MOTO BAR SEPI  VITANJE MOTO BAR SEPI  SIRENA GOSTILNA KUZMAN    2009-2010
2010-2011   SEPI VOMJA VITANJE  SEPI VOMJA VITANJE  SEPI VOMJA VITANJE  PETROL SLOV. KONJICE    2010-2011
2011-2012   SEPI VOMJA VITANJE  STROJEGRADNJA MARGUČ  SEPI VOMJA VITANJE  LOŠKI HARM ŠUBI    2011-2012
2012-2013   SEPI VOMJA VITANJE  SPORT BILLY  SPORT BILLY  FUŽINAR VITANJE    2012-2013
2013-2014   SPORT BILLY  SPORT BILLY SPORT BILLY  FUŽINAR VITANJE    2013-2014
2014-2015   SPORT BILLY  TORCIDA KROVSTVO BOROVNIK    TORCIDA KROVSTVO BOROVNIK  FUŽINAR VITANJE    2014-2015
2015-2016   SPORT BILLY  SPORT BILLY  KOJOTI  FUŽINAR VITANJE    2015-2016
2016-2017   SVETI JERNEJ
SPORT BILLY
SPORT BILLY
FUŽINAR VITANJE    2016-2017
2017-2018   MIZARSTVO ŠKRINJAR
MIZARSTVO ŠKRINJAR MIZARSTVO ŠKRINJAR VEZJAK FASADE    2017-2018
2018-2019   BS TELEFONIJA BS TELEFONIJA BS TELEFONIJA
PLESKARSTVO HIP MARAKANA    2018-2019
2019-2020   BS TELEFONIJA MIZARSTVO ŠKRINJAR PREKINJENO - COVID TGA JURIČ   2019-2020
2020-2021
  PREKINJENO - COVID LJUBNICA PREKINJENO - COVID PREKINJENO - COVID   2020-2021
2021-2022   ATMOSPHERE CAFE     TGA JURIČ    2021-2022
           
SEZONA    ABSOLUTNO   POKAL  SUPERPOKAL  VETERANI       SEZONA     
           
           
           
           
           

 

logo2016

 

 

www.kelme.si

 

 

NOVA SPLETNA TRGOVINA

 

OBIŠČITE NAS NA NAŠI facebook strani IN SODELUJTE V NAGRADNIH IGRAH

 

Find Us On Facebook Logo 05  

 

k2016

NASLOVNICA Slovenija 2 r

Copa edition r

LogoMUNICH

image

 sport 2017

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

Borovnica1

 

 Pokal

 

 

TestPNI

 

S klikom na spodnjo povezavo lahko preverite svoje znanje pravil nogometne igre. 

 

pnilink

 

 

FIFAfairplay

 

PniNaslovnica

 

 T2                 avtoperla                  Krovstvo Borovnik                 IFS