OBVESTILA

    

                                                            Medobčinska zveza za mali nogomet Slovenske Konjice

                                                                                                 razpisuje

                                                  ZIMSKO LIGO V MALEM NOGOMETU   

                                     ki se bo vršila v športni dvorani v Zrečah v obdobju november 2019 do februar 2020

MAKSIMUM PRIJAVE - 12 EKIP DO ZAPOLNITVE MEST. PRIJAVNINA 400 EUR .

  NAČIN TEKMOVANJA:

  PREDTEKMOVANJE V DVEH SKUPINAH PO 6 EKIP, KI IGRAJO VSAKA Z VSAKO TRI NAJBOLJŠE EKIPE IZ  VSAKE SKUPINE

  NADALJUJEJO TEKME ZA PRVAKA, OSTALE EKIPE PA ZA PLASMAN. MEDSEBOJNE REZULTATE IZ PREDTEKMOVANJA

  NOSIJO EKIPE S SEBOJ. IGRALNI ČAS: 2 X 20 MINUT

  PRIJAVLJENE EKIPE:

  1. LJUBNICA

  2. B - S TELEFONIJA

  3. CENTRAL CAFFE

  4. PLESKARSTVO HIP

  5. POHORJE TOURS                                        

  6. LOČE                                                                

 7. GOSTIŠČE SMOGAVC

 8. BEZINA

 9. STRANICE

10. ATMOSPHERE CAFE

11. AVTOPREVOZ DANIEL FIJAVŽ

12. ŠD VRHOLE - PRELOGE

 

 

                                                                        

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOLOČILA IZ PRAVILNIKA ZA TEKMOVANJA V MALEM NOGOMETU

 

 V ligah MZMN nimajo pravico nastopa vsi igralci nogometnih klubov ter klubov I. in II. SFL.

 

 Izjema so igralci iz MZMN, ki zajema območja občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplo-

 tnica, ki imajo na tem določenem teritoriju svoje stalno prebeivališče vsaj tri leta. Ti igralci

 lahko zaradi svoje dosežene kvalitete igrajo obenem v I. in II. SFL, vendar ne smejo igrati v

 istem dnevu tekme v obeh rangih tekmovanja. Kot nastop v obeh rangih tekmovanja se šteje

 vpis igralca v zapisnik tekme.

  

 XII. REGISTRACIJA IGRALCEV

 49. člen

 Registracije vrši vodja tekmovanja, ki je prvostopenjski tekmovalni, registracijski in disciplinski

 organ MZMN. Registracije se vršijo na predpisanem obrazcu - športni izkaznici igralca in se

 morajo zapisniški evidentirati.

 

 50. člen

 Registracije igralcev se vrši po določbah tega pravilnika za mali nogomet in pravilnika o registraciji

 in statusu igralcev (PRSI).

 

 51. člen

 Pri prvi registraciji mora igralec predložiti naslednje podatke: priimek in ime, datum rojstva, EMŠO,

 klub, za katerega se registrira, kopijo osebnega dokumenta za ugotavljanje istovetnosti predloženih

 podatkov in fotografijo 4,5 X 3,0 cm. 

 

 52. člen

 Registracija neregistriranih igralcev se vrši tekom tekmovalne sezone od 1. julija do 31. januarja

 naslednje leto. Igralec si pridobi pravico igranja naslednji dan po izvršeni registraciji.

 

 Pri registraciji neregistriranih igralcev po tem datumu, si igralec pridobi pravico igranja 31. julija 

 tekočega leta.

 

 To določilo ne velja za igralce, ki so v tekmovalni sezoni dopolnili 18 let v članski konkurenci,

 oziroma 35 let v veteranski konkurenci in se prvič registrirajo. Ti imajo pravico nastopa dan po

 registraciji.

 

 53. člen

 Pri letnem prestopu iz nogometnega kluba je potrebno obvezno predložiti izpisnico. V kolikor

 igralec prestopa iz ND Dravinja je na osnovi dogovora zadosti pismeno ali ustno dovoljenje s

 strani odgovorne osebe v klubu.

 

 Za prestop igralca iz nogometnega kluba v klub MZMN v zimskem prestopnem roku je potrebna

 izpisnica in športna izkaznica igralca.

 

 V kolikor igralec ne dobi s strani kluba gornje dokumente, potrebne za registracijo, se lahko

 registrira za ekipo MZMN šest mesecev po odigrani zadnji tekmi za klub, pravico nastopa pa si

 pridobi v skladu s tem pravilnikom.

 

 54. člen

 Igralci brez športne izkaznice igralca lahko prestopajo brez dovoljenja svoje ekipe v letnem

 prestopnem roku. Pri takem prestopu morajo izvršiti obveznosti do starega kluba (oprema) in

 obvestiti ekipo o nameravanem prestopu 

 

 55, člen 

 Igralec s športno izkaznico ekipe MZMN lahko prestopi v drugo ekipo v letnem prestopnem roku, ki

 ga predpiše MZMN v mesecu  avgustu. do 1. kroga tekmovanja in v zimskem prestopnem roku, ki

 traja od 01. - 31. januarja.

 

 Igralec je lahko v obdobju posameznega tekmovalnega leta registriran za največ dva kluba, za

 katera lahko igra na uradnih tekmah.

 

 56. člen

 Igralec, ki se ponovno aktivira iz ekipe malega nogometa v nogometni klub ima pravico ponovne

 registracije za ekipo MZMN le, če predloži izpisnico in tekmovalno izkaznico kluba. v nasprotnem

 primeru se lahko registrira po preteku šestih mesecev od zadnje odigrane tekme v skladu s tem

 pravilnikom.

 

 57. člen

 Igralec, ki se registrira za nogometni klub ali klub 1. ali 2. SFL izgubi z dnem registracije pravico

 nastopa za ekipo malega nogometa v medobčinskih ligah malega nogometa Slovenske Konjice.

 

 

Pritožbene takse v MZMN Slovenske Konjice:

 

na odigrano tekmo                                                                     30 EUR

na odločitev tekmovalnega organa o registraciji tekme            50 EUR

na registracijo igralca                                                                30 EUR 

na odločitev disciplinskega sodnika     /ekipa/                          50 EUR

                                                                   /posameznik/          30  EUR

 

V kolikor taksa v predpisanem roku ni plačana se pritožba ne obravnava!

Višina taks je bila sprejeta na IO MZMN Slovenske Konjice dne 21. 6. 2014.

 

 

 

Dopolnitev Pravilnika za mali nogomet:

Člen 43

 

V ligah MZMN nimajo pravico nastopa vsi igralci nogometnih klubov ter klubov I. in II. SFL.

 

Izjema so igralci iz MZMN, ki zajema območja občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica, ki

imajo na tem določenem teritoriju svoje stalno prebivališče vsaj tri leta. Ti igralci lahko zaradi svoje

dosežene kvalitete igrajo obenem v I. in II. SFL, vendar ne smejo igrati v istem dnevu v obeh rangih

tekmovanja. Kot nastop v obeh rangih tekmovanja se šteje vpis igralca v zapisnik tekme

.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZidSlavnih

 

 

SEZONA    ABSOLUTNO POKAL  SUPERPOKAL  VETERANI       SEZONA     
           
1974     ZGORNJE LAŽE       
1975   ZGORNJE LAŽE       
1976   TEPANJE I       
1976-1977   TEPANJE       
1977-1978   ZEČE       
1978-1979   TEPANJE       
1979-1980   VITANJE I       
1980-1981   VITANJE I       
1981-1982   DRAŽA VAS       
1982-1983   DRAŽA VAS       
1983-1984   ZREČE       
1984-1985   VITANJE I       
1985-1986   VITANJE I       
1986-1987   DRAŽA VAS       
1987-1988   VITANJE I       
1988-1989   VITANJE I      
1989-1990   DOBRAVA       
1990-1991   LOČE       
1991-1992   VITANJE I      KONJICE    1991-1992
1992-1993   DRAŽA VAS I      KONJICE    1992-1993
1993-1994   VITANJE I      KONJICE    1993-1994
1994-1995   ECOTIP ORKAN      TATENBACH    1994-1995
1995-1996   VITANJE I      KONJICE    1995-1996
1996-1997   DSV IKTUS      LOČE    1996-1997
1997-1998   LJUBNICA      STRANICE    1997-1998
1998-1999   LJUBNICA      KONJICE    1998-1999
1999-2000   LJUBNICA      WRAVOR STRANICE    1999-2000
2000-2001   LJUBNICA      GOSTILNA KUZMAN    2000-2001
2001-2002   KRAČUN LOČE      NIRVANA    2001-2002
2002-2003   KRAČUN LOČE      NIRVANA    2002-2003
2003-2004   VITANJE I WEITENSTEIN      PETROL    2003-2004
2004-2005   VITANJE I WEITENSTEIN      PETROL    2004-2005
2005-2006   LOČE AVTO KUK     LOČE    2005-2006
2006-2007   VITANJE I MOTO BAR      LOČE    2006-2007
2007-2008   UDARNIK KEBELJ  VITANJE MIZARSTVO LES  VITANJE MIZARSTVO LES  LOŠKI HRAM ŠUBI    2007-2008
2008-2009   KEBELJ GOSTILNA POZNE      OKNA IN VRATA SATLER  OKNA IN VRATA SATLER  LOŠKI HARM ŠUBI    2008-2009
2009-2010   TALCI  VITANJE MOTO BAR SEPI  VITANJE MOTO BAR SEPI  SIRENA GOSTILNA KUZMAN    2009-2010
2010-2011   SEPI VOMJA VITANJE  SEPI VOMJA VITANJE  SEPI VOMJA VITANJE  PETROL SLOV. KONJICE    2010-2011
2011-2012   SEPI VOMJA VITANJE  STROJEGRADNJA MARGUČ  SEPI VOMJA VITANJE  LOŠKI HARM ŠUBI    2011-2012
2012-2013   SEPI VOMJA VITANJE  SPORT BILLY  SPORT BILLY  FUŽINAR VITANJE    2012-2013
2013-2014   SPORT BILLY  SPORT BILLY SPORT BILLY  FUŽINAR VITANJE    2013-2014
2014-2015   SPORT BILLY  TORCIDA KROVSTVO BOROVNIK    TORCIDA KROVSTVO BOROVNIK  FUŽINAR VITANJE    2014-2015
2015-2016   SPORT BILLY  SPORT BILLY  KOJOTI  FUŽINAR VITANJE    2015-2016
2016-2017   SVETI JERNEJ
SPORT BILLY
SPORT BILLY
FUŽINAR VITANJE    2016-2017
2017-2018   MIZARSTVO ŠKRINJAR
MIZARSTVO ŠKRINJAR MIZARSTVO ŠKRINJAR VEZJAK FASADE    2017-2018
2018-2019   BS TELEFONIJA BS TELEFONIJA BS TELEFONIJA
PLESKARSTVO HIP MARAKANA    2018-2019
           
SEZONA    ABSOLUTNO   POKAL  SUPERPOKAL  VETERANI       SEZONA     
           
           
           
           
           

 

logo2016

 

 

www.kelme.si

 

 

NOVA SPLETNA TRGOVINA

 

OBIŠČITE NAS NA NAŠI facebook strani IN SODELUJTE V NAGRADNIH IGRAH

 

Find Us On Facebook Logo 05  

 

k2016

NASLOVNICA Slovenija 2 r

Copa edition r

LogoMUNICH

image

 sport 2017

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

Borovnica1

 

 Pokal

 

 

TestPNI

 

S klikom na spodnjo povezavo lahko preverite svoje znanje pravil nogometne igre. 

 

pnilink

 

 

FIFAfairplay

 

PniNaslovnica

 

 T2                 avtoperla                  Krovstvo Borovnik                 IFS